Contoh laporan kegiatan bahasa Sunda.
Contoh laporan kegiatan bahasa Sunda. ( Freepik.com)

6 Contoh Laporan Kegiatan Bahasa Sunda yang Sesuai dengan Ketentuan

25 Januari 2023 17:00 WIB
Klik tombol Play untuk mendengarkan artikel

Sonora.ID - Teks laporan kegiatan merupakan sebuah teks yang menginformasikan atau memberitahukan terlaksananya suatu program kegiatan.

Teks ini dibuat dengan tujuan untuk menggambarkan kegiatan tersebut, mendokumentasikan rangkaian serta catatan selama kegiatan berlangsung, dan menjadi bahan penilaian.

Secara garis besar biasanya sebuah laporan kegiatan memiliki ciri-ciri di antaranya adalah sebagai berikut.

a. Terdiri dari pendahuluan, isi laporan, dan penutup.

b. Ditulis secara sistematis dan berurutan serta dilengkapi dengan bukti seperti foto, nota, atau bukti lainnya.

c. Bahasa yang digunakan jelas dan mudah dipahami.

Untuk memahaminya secara lebih baik berikut ini kami sajikan kumpulan contoh laporan kegiatan bahasa Sunda yang sesuai dengan ketentuan.

Baca Juga: 6 Contoh Dongeng Bahasa Sunda Singkat, Lucu Lengkap dengan Artinya

Contoh Laporan Kegiatan Bahasa Sunda

Contoh 1
LAPORAN KAGIATAN PAGELARAN KASUNDAAN
SMP …
A. Bubuka
1. Kasang Tukang
Pasanggiri Kasundaan téh mangrupakeun kagiatan anu munggaran diayakeun di SMP …. Kagiatan ieu téh mangrupa tarékah pikeun mekarkeun tur ngoronjatkeun kamampuan siswa dina widang kasundaan sarta pikeun ngajaga budaya Sunda. Panitian Pelaksana Pagelaran Kasundaan kudu nyusun laporan kagiatan, pangpangna pikeun pertanggung jawaban kana lumangsungna ieu kagiatan.
2. Dasar Kagiatan
a. Program kagiatan OSIS
b. Kaputusan musyawarah pangurus OSIS SMP
3. Tujuan Kagiatan
Tujuan nyusun laporan ieu téh nyaéta pikeun méré gambaran ngeunaan proses jeung hasil kagiatan tur waragad nu digunakeun.
B. Eusi Laporan
1. Widang Kagiatan
a. Pasanggiri
Pasanggiri Pupuh
Pasanggiri Sajak
Pasanggiri Aksara Sunda
Pasanggiri Biantara
Pasangiri Carpon
Pasanggiri Ngadongeng
2. Tempat jeung Waktu Kagiatan
a. Pendaftaran Pasanggiri
Dinten :
Ping :
Tabuh :
Tempat :
b. Gempungan Tehnis Pasanggiri
Dinten :
Ping :
Tabuh :
Tempat :
c. Pelaksanaan Kagiatan
1. Bubuka Kagiatan jeung Pasanggiri
Dinten :
Ping :
Tabuh :
2. Pagelaran jeung Panutupan Kagiatan
Dinten :
Ping :
Tabuh :
3. Panata Calagara
Penasehat :
Penanggung jawab :
Pangaping OSIS :
Pupuhu Calagara :
Sekretaris :
Bendahara :
4. Pamilon Kagiatan
Anu jadi pamilon dina ieu kagiatan téh nyaéta sakumna siswa kelas … Jumlah pamilon diwatesanan dina unggal widang perlombaan. Unggal kelas ngirimkeun pamilonna sewang-sewangan dua urang dina unggal
widangna.
5. Proses Kagiatan (Runtuyan Kagiatan)
Runtuyan Acara Bubuka Pagelaran Kasundaan:
6. Hasil Kagiatan
Hasil kagiatan Pasanggiri bisa dititénan dina tabél di handap ieu.
7. Halangan-harungan Kagiatan
Kagiatan Pagelaran Kasundaan taun 2021 lumangsung kalawan lungsur-langsar, taya halangan harungan. Ieu hal bisa ngawujud ku ayana kerja sama babarengan, utamana réngréngan ti panitia.
C. Panutup
1. Kacindekkan
Kagiatan Pagelaran Kasundaan ieu lumangsung lancar sanajan masih loba kénéh kakuranganna.
2. Saran
Mugia kagiatan ieu bisa terus dilaksanakeun deui sarta kakurangan-kakurangan anu aya dina kagiatan anu mimiti bisa dijadikeun élmu pikeun engké kagiatan anu ka hareupna, sangkan leuwih hadé deui.

Contoh 2
LAPORAN KAGIATAN PRAMUKA
SMA NEGERI….
1. Kasang Tukang
Gerakan Pramuka mangrupikeun panyayogi pendidikan pramuka di Indonésia anu mangrupikeun bagian integral pendidikan nasional.
Tujuan Gerakan Pramuka nyaéta pikeun ngabina barudak sangkan tiasa ngahontal poténsi sosial, spiritual, fisik jeung inteléktual na.
Pramuka mangrupikeun kagiatan anu tiasa ngadidik murid janten mandiri, disiplin, sareng tanggung jawab nyalira.
2. Tujuan kegiatan:
Ngabentuk kapribadian sareng budi pekerti anu mulya.
Miboga sumanget kabangsaan, cinta ka nagara, sareng bela nagara.
Ningkatkeun kaparigelan supados aranjeunna siap janten anggota masarakat anu manpaat, ngagaduhan sumanget patriot, pejuang anu tangguh, sareng janten calon pamimpin bangsa anu unggul.
3. Pamilon
Kagiatan ieu teh dihadiran ku:
Siswa/siswi kelas X SMAN ...
Ibu/ Bapak Guru Pembimbing
4. Waktos sareng Tempat
Kagiatan ieu teh dilaksanakeun di:
Waktos:
Tempat:
5. Manfaat Kagiatan
Ngukur kamajuan kagiatan ekstrakurikuler Gerakan Pramuka di SMA Negeri…
Ningkatkeun kapasitas Gerakan Pramuka Gugus Depan di SMA Negeri …, anggota numutkeun tingkatan masing-masing.
Ningkatkeun kanyaah tanah air, patriot, gagah, jujur, budi luhur pikeun unggal anggota pramuka.
6. Matéri Kagiatan
Matéri anu diajarkeun, nyaeta:
Kegiatan baris-berbaris
Latihan kapamimpinan
Pangetahuan umum ngeunaan Pramuka penggalang
Latihan pertolongan pertama (kasihatan)
Latihan pikeun kohesif antara anggota sareng gawé babarengan tim
7. Waragad
Waragad anu dikaluarkeun dina kagiatan ieuteh, nyaeta:
a. Pamasukan
Waragad ti murid: Rp
(uang yang dikumplkan dari para murid/ uang pendaftaran)
b. Pengaluaran
Hadiah: Rp
Pakakas : Rp
P3K/ Kasehatan: Rp
Konsumsi : Rp
Transportasi : Rp
8. Panutup/ Kasimpulan
Sarana sareng prasarana pikeun ngadukung kagiatan pramuka di SMA Negeri… masih kirang lengkap.
Kurang kasadaran murid pikeun ilubiung dina kagiatan pramuka di SMA Negeri…

Video Pilihan

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
92.0 fm
98.0 fm
90.4 fm
102.6 fm
93.3 fm
97.4 fm
98.9 fm
101.1 fm
96.0 fm
96.7 fm
99.8 fm
98.9 fm
98.8 fm
90.8 fm
97.5 fm
91.3 fm
94.4 fm
91.8 fm
102.1 fm
98.8 fm
95.9 fm
88.9 fm
101.8 fm
97.8 fm
101.1 fm
101.8 fm
101.1 Mhz Fm
101.2 fm
101.8 fm
102.1 fm